• The Good Talents
    The Good Talents
    The Good Talents identifierar, stärker och lyfter unga talanger vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. The Good Talents driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential - samtidigt som arbetslösheten är hög.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

The Good Talents

2015-2020 The Good Talents